Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelsen för verksamhetsåret 2023 har följande utseende: 

 

Ordförande: Jerry Sandström

Vice ordförande: Dan Andersson

Sekreterare: Sam Sehlström

Kassör: Thomas Burström      

Övriga ledamöter:

Berit Wikdahl 

Suppleanter:  Gunborg Hammarström och Jan Westerberg

 

Revisorer:  Per Lillieroth och Åke Pettersson