Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Studiebesök på kraftvärmeverket Dåvamyran 2011-03-24

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Gruppen lyssnar intresserat på informationen

Martin Wiklund, Kjell Westerlund och Sigurd Svensk lyssnar intresserat på guiden

Sigurd Svensk, Filip Gerhardsson med fru

André Sandberg med sambo Ulla samt Martin Wiklund

Hans-Gunnar Mattsson och Sigurd Nordlander

Lars och Ingrid Hellgren

Staffan Egervall och David Hellman

"Resesamordnaren" Yvonne Lundqivst i sällskap med Ulla Bergqvist

H-G Mattsson och Lars Hellgren tar en kopp fika

Nils-Ivar Holmgren och Lennart Westmark njuter av en kopp kaffe

Kerstin Björne och Helena Brännström

Åke Brännström och Lars Björne

Staffan Holmström och Roland Gladh

Frank Hagström och Nils-Ivar Holmgren

Intresserade åhörare lyssnar på guidens information

Ordförande Roland Gladh framför gruppens tack till guiden Marie-Louise Marklund