Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2013 har följande utseende

 

 

Ordförande: Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070-382 00  43

Vice ordförande: Martin Wiklund, telefon 070 - 290 67 26

Sekreterare: Berit Wikdahl, 090 - 121660 eller 070 - 345 78 16

Kassör: Staffan Egervall, telefon  070-206 08 34        

Övriga ledamöter:

Frank Hagström, tillika klubbmästare, telefon 090 -  131357

Suppleant Paul Helmersson

 

Revisorer: Sigurd Nordlander och Per Lillieroth