Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelse 2024. fr.v.  Sam Sehlström, Gunborg Hammarström, Margit Lindblom, Jerry Sandström, Dan Andersson, Jan Westerberg och Thomas Burström. .

 

Polisens Pensionärsklubb i Umeå är en förening för personer som tidigare varit anställda i dåvarande Umeå Polisdistrikt och numera är pensionärer. Föreningen är öppen för såväl poliser som civilanställda. Även anställda vid åklagarväsendet kan vara medlemmar, samt även andra personer som i sin befattning haft anknytning till Polis- eller Åklagarväsendet. 

Föreningen bildades 1985. Medlemsantalet brukar hålla sig ganska konstant omkring 80 - 90 medlemmar per år.

Föreningens syfte är att få före detta arbetskamrater att fortsätta träffas även efter att den aktiva karriären är slut och därför anordnas möten, utflykter och olika andra aktiviteter. 

                                 

                           

                                                                                

                       Polisbilar från 1960-talet                                     

 Den här sidan har haft [counter] besökare